Conferences

Demokratik Türkiye Konferansı

Due to technical problems and to have a more productive conference, conference dates have been changed and will be announced soon.

Organizasyonla ilgili bazı teknik sorunların çözülmesi ve daha verimli bir konferans icin, konferans tarihi  ve diger bilgiler güncellenerek çok yakında yeniden duyurulacaktır.